header banner
Default

51 kağıt oyununun nasıl oynanacağı ve kuralları nelerdir?


Table of Contents

  51 oyunu 4 kişiyle oynanır ve 101 gibidir. Oyunculara 14 kağıt dağıtılırken ilk başlayan oyuncuya 15 kart verilir.

  51 KAĞIT NASIL OYNANIR?

  51 oyunu iskambil kağıtları ile oynanır ve isteka ile oynanan 101 oyununa benzer. 51 oyunu tekli ya da eşli oynanabilen bir oyundur. 4 kişiyle oynanan 51 oyununda öncelikle deste güzel bir şekilde karıştırılır ve sonrasında da oyuna başlanır. Kartları dağıtmaya başlayan kişi kartları solunda bulunan oyuncuya kestirir ve ikişerli olacak şekilde herkese 14 kağıt dağıtır.

  İlk başlayacak olan oyuncuya diğerlerinden farklı olarak 15 kağıt verilir. Elde kalan kartlar ortaya çekilmesi için koyulur ve eller düzenlendikten sonra 15 kartı olan kişiler kartlarını atarlar ve oyun başlar. Oyuncular ortadan kart çekerek ellerindeki kartları per ya da çift haline getirmeye çalışarak devam ederler. Yandan kart alan oyuncular yere per açmak zorundadır.

  Fakat çift açacak olan oyuncular için bu durum geçerli değildir. Baraj geçildiği zaman sırası olan oyuncu elindeki kartı yere açabilir. Çift açmak isteyen kişiler tek 5 çift ya da 4 çift 1 per açabilir. Elini açan oyuncu yerdeki perlere kart işleyebilir. 51 oyununda baraj 51 olsa da her per açacak olan oyuncu bir öncekinden daha yüksek açmalıdır.

  51 KAĞIT OYUNU KURALLARI NELERDİR?

  51 oyunu basit bazı kurallara sahiptir ve kurallar da oldukça açıktır. Kolay bir şekilde 51 oyununu öğrenerek arkadaş grubunuzla ya da aile bireylerinizle oynayabilirsiniz. Oyuna başlamadan önce kuralları gözden geçirmeli ve oyunu bilerek oynamalısınız.

  Eğer 51 oyunu taktiklerini de öğrenirseniz kazanmanız mümkündür. İki desteyle oynanan 51 oyununda 52 karttan oluşan iki deste vardır ve 2 jokerle beraber oynanır. 51 oyun kuralları şu şekildedir

  Oyuna başlamadan önce bir baraj puanı belirlenmelidir ve eldeki perlerin sayısı da barajı geçmelidir.

  Sırası gelen oyuncu eğer yere atılmış olan kartı alırsa yere per açması gerekmektedir.

  51 oyununda el yalnızca per olarak açılmak zorunda olmaz. Oyuncunun istemesi halinde çift açması da mümkündür. Çift açma kuralına göre 4 çift ve per açılabilirken yalnızca 5 çift açılması da mümkündür.

  Joker tüm kartların yerine geçen bir kart olduğu için jokeri olan oyuncu daha avantajlı olur.

  Sources


  Article information

  Author: Hunter Olson

  Last Updated: 1703355603

  Views: 798

  Rating: 3.8 / 5 (104 voted)

  Reviews: 98% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Hunter Olson

  Birthday: 1912-08-15

  Address: 52175 Suzanne Stravenue Suite 924, New Melissa, NM 98038

  Phone: +3549386343502682

  Job: Article Writer

  Hobby: Arduino, Astronomy, Role-Playing Games, Running, Billiards, Golf, Baking

  Introduction: My name is Hunter Olson, I am a receptive, proficient, striking, Adventurous, rare, clever, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.