header banner
Default

Dit verwijst naar de maatregelen die NS International heeft genomen voor reizigers


Deze week kondigde NS International een pakket maatregelen aan om drukte in ICE-treinen naar Duitsland en IC Brussel-treinen naar België aan te pakken. Reizigers stuiten nu op verplicht reserveren en tickets voor een specifieke trein. Dit staat je als passagier precies te wachten.

De maatregelen vielen niet bij iedereen in goede aarde. Zo vindt Rover dat het niet bij deze tijd past om reserveringen in te voeren, en reageerde deze website in het AD met de boodschap dat de trein op deze manier juist minder aantrekkelijk wordt. Ook bij reizigers is onduidelijkheid over de aangekondigde acties.

ICE naar Duitsland

VIDEO: Hoe open ik de toegangspoortjes met een homeprint ticket?
NS International

Tussen 17 juni en 18 augustus moet je voor een reis met de ICE naar Duitsland verplicht reserveren, ook als je reist met bijvoorbeeld een Interrail-ticket. De stoelreservering komt gratis bij het boeken van een ticket, maar als je met Interrail reist, betaal je 4 euro. NS haalt de trein bovendien uit de binnenlandse reisplanner zodat reizigers minder snel de ICE nemen om tussen Amsterdam, Utrecht en Arnhem te reizen. Een binnenlands ICE-tripje blijft dus mogelijk, maar wordt op deze manier wel minder aantrekkelijk gemaakt.

Om te voorkomen dat de ICE-treinen net als vorig jaar met grootschalige uitval te kampen krijgen, neemt NS International nog wat praktische maatregelen. Zo staat er altijd een reservetreinstel paraat en keren treinen bij warm weer onder de kap, in de schaduw dus.

IC Brussel naar België

VIDEO: NS International reizen met het mobiel ticket
NS International

Wie met de IC Brussel naar België reist, hoeft geen zitplaatsreservering te doen. Wel worden Early Bird-tickets treingebonden; dat betekent dat je kaartje slechts op een specifieke trein geldig is en niet de hele dag gebruikt kan worden.

Vanwege materieelbeperkingen is het volgens NS International momenteel niet mogelijk om extra of langere treinen in te zetten van en naar Brussel. Vanaf 2024 is het de bedoeling dat de ICNG-B, de variant van NS’ nieuwe intercity die ook voor het Belgische spoornet geschikt is, de ‘Brusselaar’ overneemt. Meer capaciteit is aldus NS International dan wel een optie.

En andere reisopties?

VIDEO: Binnenlands en internationaal treintraject met één ticket
NS International

Voor andere manieren om naar het buitenland te reizen, zijn op dit moment nog geen ingrijpende veranderingen aangekondigd. Thalys (tegenwoordig gefuseerd met Eurostar) is momenteel bezig met het vergroten van de capaciteit van zijn treinstellen. Op de stoptreinen naar Duitsland vanuit Venlo, Arnhem en Hengelo moet je rekening houden met extra drukte vanwege het Deutschlandticket. En in veel weekenden deze zomer zijn er werkzaamheden op het traject Essen-Antwerpen, waardoor de stoptrein vanuit Roosendaal niet rijdt.

Sources


Article information

Author: Paul Smith

Last Updated: 1704104762

Views: 857

Rating: 4 / 5 (48 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Paul Smith

Birthday: 2014-11-15

Address: 9902 Parker Camp Apt. 530, East Gregoryton, KY 62943

Phone: +4099161180827645

Job: Article Writer

Hobby: Backpacking, Coffee Roasting, Calligraphy, Knitting, Gardening, Basketball, Drone Flying

Introduction: My name is Paul Smith, I am a brilliant, risk-taking, lively, persistent, treasured, resolved, Colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.