header banner
Default

Blockchain-analyse: Bitcoin bereikt zijn hoogste wekelijkse candlestick in 1,5 jaar tijd - BLOX | Nieuws


Met de stijging van afgelopen week kwam de koers van Bitcoin tot een prijs van 35.280 dollar. Dit is de hoogste prijs die we hebben gezien in anderhalf jaar tijd, dus wat kunnen we deze week verwachten? Laten we naar de grafieken kijken.

35.280 dollar aangetikt

VIDEO:

Om te beginnen gaan we kijken naar de wekelijkse grafiek van Bitcoin. Hier staat elke candle voor 7 dagen, waardoor we ver terug kunnen kijken in het koersverleden. Dit is belangrijk om de grootste prijslevels in te zien.

Steun- en weerstandspunten uit het verleden kunnen namelijk nog steeds van invloed zijn op de koers van vandaag. Deze zijn in de afbeelding hierboven zijn deze weergegeven als grijze zone (ongeveer 30.500 dollar) en zwarte lijn (ongeveer 25.000 dollar).

Toen de koers van Bitcoin meerdere keren werd afgewezen bij de weerstand van 30.500, kon de munt gelukkig steun vinden op de 25.000 dollar lijn. Op die plek waren genoeg kopers om de koers omhoog te duwen – terug naar de weerstand op 30.500 dollar.

Vorige week was het moment eindelijk daar: Bitcoin doorbrak de grijze zone, waarmee het flink wat momentum genereerde. De koers wist tot een koers van 35.280 dollar te stijgen. Maar daar kreeg het wel te maken met een nieuwe weerstand.

Gaat deze weerstand breken?

VIDEO:

Deze is minder goed te zien op de wekelijkse grafiek, en daarom gaan we ook even kort kijken naar de 4-uurs grafiek. Hier staat elke candle voor 4 uur, waardoor we goed die weerstandszone kunnen zien rond een koers van 35.000 dollar.

De munt is hier tot nu toe nog niet boven gekomen, maar het lijkt alsof Bitcoin dit wel van plan is. De munt maakt onder deze zone steeds hogere laagtepunten, wat betekent dat de kopers de prijs omhoog drukken. Als de verkooporders opraken rond de weerstand van 35.000 dollar, terwijl kopers de prijs steeds verder omhoog duwen, zal deze koers vanzelf gepasseerd worden.

Het enige wat roet in het eten zou gooien, is als de munt een lager laagtepunt maakt. In dat geval is het niet gek als de munt terug daalt naar 30.500 dollar. Daar is Bitcoin namelijk nog niet terug geweest sinds de stijging van afgelopen week.

Sources


Article information

Author: Sylvia Green

Last Updated: 1702641481

Views: 696

Rating: 4.5 / 5 (74 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sylvia Green

Birthday: 2007-10-10

Address: 151 James Crossing, Colleenfurt, DE 90119

Phone: +3754023194086626

Job: Urban Planner

Hobby: Stamp Collecting, Astronomy, Coin Collecting, Wildlife Photography, Painting, Dancing, Coffee Roasting

Introduction: My name is Sylvia Green, I am a apt, Colorful, Open, valuable, unreserved, frank, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.